Love Yunge from the Desert (2015) หยุนเกอ ลิขิตรักทะเลทราย พากย์ไทย

เรื่องย่อ : ซีรี่ย์จีน Love Yunge from the Desert (2015) หยุนเกอ ลิขิตรักทะเลทราย  พากย์ไทย สตรีสองนางเดินทางจากทะเลทรายมาหารักในเมืองหลวงเช่นกัน พวกนางหนึ่งเป็นมารดา อีกหนึ่งเป็นบุตรี ไยเฒ่าจันทราต้องให้ทั้งสองมีชะตาเดียวกันด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)